small is beautiful

small is beautiful
Ajantha musings

Sunday, March 20, 2011

Haiku Poems 2


സൈപ്രസ്മരത്തിന്‍റെ ചുവട്ടില്‍ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന സെന്‍ ഗുരുവിനോട് ശിഷ്യന്‍ ചോദിച്ചു. ' സൈപ്രസ് മരത്തിന് ബുദ്ധപ്രകൃതിയുണ്ടോ? "
'
ഉണ്ട്'
'
ഇതിനു ബുദ്ധത്വം നേടുവാന്‍ ഇനിയും എത്ര കാലമെടുക്കും?'
"
ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോള്‍ "
'
ആകാശം എപ്പോള്‍ ഇടിഞ്ഞു വീഴും?'
.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: " സൈപ്രസ് മരം ബുദ്ധത്വം നേടുമ്പോള്‍."
ഗുരു വീണ്ടും ധ്യാന നിരതനായി,

ഇന്നത്തെ ഹൈക്കു ധ്യാനത്തിനായി .....Like a dead friend putting
a hand on the shoulder
the autumn sun warms

the crescent moon carried
water rings want to come
over here!

The concrete left
in the fire’s wake
a ball bounces

to hold my wife
treading spring noon’s
gravel going home
മരിച്ചു മരവിച്ച ഒരു ചങ്ങാതി
തോളത്തു കൈവെച്ച പോല്‍ ,
ശരത്കാല സൂര്യന്റെ ഊഷ്മളത.(രാമന്‍  വി ആര്‍)


The crescent moon carried
water rings want to come
over here!
ചന്ദ്രലേഖ വീണുകിടന്ന
...
തടാകം
മാടിവിളിക്കുന്നു.( സേതു മേനോന്‍)

Like a dead friend putting
a hand on the shoulder
the autumn sun warms
The crescent moon carried
water rings want to come
over here!
മൃതിയെ പുണര്‍ന്ന ചങ്ങാതി
 തൊട്ടു വിളിക്കുന്നതുപോലെ
 ഊഷ്മളം ഈ ശരത്കാല
 സൂര്യാലിംഗനം

 ജലപ്പരപ്പില്‍
വളയങ്ങളുതിര്‍ക്കും ചന്ദ്ര ബിംബം
വിളിച്ചാല്‍ നിലാവായ്‌
                        അരികിലണയുമെങ്കില്‍ ! ( തോമസ്‌  മേപ്പുള്ളി )   
ഒരു പൂമൊട്ട് വിടരും പോലെ ... ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല്‍ മൃദുവായി നമ്മുടെ കവിളില്‍ പതിക്കും പോലെ ...ഒരു ചിത്രശലഭം മധു നുകര്‍ന്ന് പൂം പരാഗവുമായി തത്തി തത്തി നൃത്തംവെക്കും പോലെ...ഹൈക്കു.

The butterfly is perfuming
It's wings in the scent
Of the orchid.

Yes, spring has come
This morning a nameless hill
Is shrouded in mist.

It is deep autumn
My neighbor
The old pond
A frog jumps in
The sound of water.


പൂന്തേനില്‍ ചിറകു നനച്ച്.

സുഗന്ധിയായ ശലഭം

അതേ വസന്തം എത്തി,
...
ഈ പുലരിയില്‍

മഞ്ഞു പുതച്ച് ഒരു

പേരില്ലാക്കുന്ന്

ആഴത്തില്‍ വേരുകള്‍

പടര്‍ത്തി ശരത്ക്കാലം

എനിക്കരികിലെ

പഴയ കുളത്തില്‍

തുടിച്ചു കുളിക്കുന്ന തവള   ( ബിന്ദു ബി മേനോന്‍) 


Yes, spring has come
This morning a nameless hill
Is shrouded in mist.

It is deep autumn
My neighbor
The old pond
A frog jumps in
The sound of water.
ചിറകില്‍ പരാഗത്തിന്‍
സുഗന്ധം പേറുന്നൊരു ശലഭം
നൃത്തം വച്ചു
പറക്കുന്നുന്ടെന്‍ ചുറ്റും

...
വസന്തം സ്വര്‍ണ്ണക്കയ്യാല്‍
അറിയാക്കുന്നില്‍ തോളില്‍
ശുഭ്രമാമൊരു മഞ്ഞിന്‍ തൂവാല-
പുത്യ്ക്കുന്നു

ശരത്തില്‍ മൌനത്തിന്‍റെ
കുമിള പോട്ടിച്ചൊരു
തവള ചാടുന്നുന്ടെന്‍
ജാലകച്ചില്ലിന്‍ ചാരെ
തവളകിലുക്കം !  (ദിലീപ് കുമാര്‍  കെ ജി)
മികവേറും ഒര്ക്കീഡിന്‍ നറുമണത്തെ
അഴകോലും പൂമണിച്ചിറകിലെല്ലാം
പൂശുന്നീ പൂമ്പാറ്റ മോദമോടെ.
സത്യമീ,വസന്തമിങ്ങെത്തിയല്ലോ
ഇന്നിതാ പേരില്ലാ കുന്നണിഞ്ഞു
പുലരിയില്‍ പൂമഞ്ഞിന്നാവരണം
ശരത്കാലം കരുത്തുറ്റതാണ്.
എന്റ്റെ അയലത്ത്
പഴയൊരു പൊയ്ക
ഒരു തവള കുതിക്കുന്നു
വെള്ളത്തിന്റ്റെ ഒച്ച. (സോജന്‍ ജോസഫ്) 

The butterfly is perfuming
It's wings in the scentOf the orchid.
                    It is deep autumn
                    My neighbor                    The old pond
                    A frog jumps in
                    The sound of water.

പൂമ്പാറ്റ;
ഓര്‍ക്കിഡ് പൂന്തേനും പൂമണവും
ചിറകില്‍ പടര്‍ത്തി
ശരത് ഋതുവിന്റെ ഗഹനത;
അയലത്തെ പൊട്ടക്കുളത്തില്‍
വെള്ളത്തിന്റെ തിരയിളക്കം ; ഒരു തവളച്ചാട്ടവും .(രാമന്‍  വി ആര്‍)

Yes, spring has come
This morning a nameless hill
Is shrouded in mist.


ഇപ്പുലരിയില്‍ വിരിഞ്ഞത് വസന്തം;
ഈ പേരില്ലാക്കുന്നിനു
മഞ്ഞണിയുടെ മൂടുപടം. .(രാമന്‍  വി ആര്‍)

It is deep autumn
My neighbor
The old pond
A frog jumps in
The sound of water.

ഇത് കൊടും ശൈത്യം.
എനിക്കത്ഭുതം; എന്‍ അയല്‍ക്കാരാ.. ;
എങ്ങനെ ജീവിച്ചുപോകുന്ന ?
പൊട്ടക്കുളം;
ചാടിത്തുള്ളീ ഒരു തവള.
വെള്ളത്തിന്റെ കളകളാരവം. .(രാമന്‍  വി ആര്‍)

The butterfly is perfuming
It's wings in the scent
Of the orchid.

ക്കിഡിന്റെ
പരിമളം പൂശുന്നു
പൂമ്പാറ്റയതിന്റെ
ചിറകുകളി.

...(യാത്രയ്ക്കിടയി ബഷോ ഒരു ഭക്ഷണശാലയി കയറിയപ്പോ കടയിലെ യുവതി-അവളുടെ പേരിന്‌ പൂമ്പാറ്റ എന്നാണത്ഥം-ഒരു പട്ടുനാട എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട്‌ തന്റെ പേരു വിഷയമാക്കി ഒരു കവിതയെഴുതാ ആവശ്യപ്പെട്ടു.)
പുലരിമഞ്ഞി മുങ്ങി
പേരില്ലാത്തൊരു കുന്നു മായുമ്പോ
വസന്തമായെന്നറിയുന്നു ഞാ.
ശരക്കാലം കനക്കുന്നു-
എന്തു ചെയ്യുകയാണയാ,
എന്നയവക്കത്തുകാര?

(
തനിക്കു വളരെ സമീപസ്ഥമായ ഒരു നിഗൂഢതയെക്കുറിച്ചുള്ള മിസ്റ്റിൿഅനുഭൂതി; അല്ലെങ്കി തന്നെപ്പോലെ ഏകാന്തജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യജീവിയുമായുള്ള താദാത്മ്യം.) (രവികുമാര്‍ വാസുദേവന്‍‌ )

Yes, spring has come
This morning a nameless hill
Is shrouded in mist.

 നനുത്ത മഞ്ഞില്‍ കുളിച്ചു നില്‍ക്കും
പേരറിയാ ചെറുകുന്നിന്‍ മുകളില്‍
മുഖം പൊത്തി,നാണിച്ചു നില്‍ക്കും പൂക്കാലം! ( തോമസ്‌  മേപ്പുള്ളി )   
- Sethumadhavan machad 

No comments:

Post a Comment